Categoria
HP100SE180340

HP100SE180340

Lampada serie HP100 standard non permanente 18W 03 h IP40
HP100SE080340

HP100SE080340

Lampada serie HP100 standard non permanente 08W 03 h IP40
HP200SE110242

HP200SE110242

Lampada serie HP200 standard non permanente 11W 02 h IP42
HP200SE240142

HP200SE240142

Lampada serie HP200 standard non permanente 24W 01 h IP42
HP200SE110542

HP200SE110542

Lampada serie HP200 standard non permanente 11W 05 h IP42
HP200SE240242

HP200SE240242

Lampada serie HP200 standard non permanente 24W 02 h IP42
HP200SE110265

HP200SE110265

Lampada serie HP200 standard non permanente 11W 02 h IP65
HP200SE240165

HP200SE240165

Lampada serie HP200 standard non permanente 24W 01 h IP65
HP200SE110565

HP200SE110565

Lampada serie HP200 standard non permanente 11W 05 h IP65
HP200SE240265

HP200SE240265

Lampada serie HP200 standard non permanente 24W 02 h IP65